Start

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Start

Ett gott arbetsliv

Anelod Utveckling erbjuder konsultativt stöd till företag, organisationer och individer för att utveckla dess inneboende resurser. Tillsammans vill vi skapa möjligheter till insikt, utveckling och förändring som leder till ökad kompetens, frihet, motivation och ansvarstagande. Genom detta vill vi vara med och bidra till att utveckla ”ett gott arbetsliv”.

Den Gemensamma Spelplanen®

Föreläsning, workshop, arbetslagsutveckling, ledarskap. Läs mer om DGS

AKTUELLT

AEDP

Cecilia har gått en fortsättnings utbildning i AEDP. Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska...

Schematerapi

Under föregående år har Cecilia genomgått certifieringsutbildningen (ISST) i Schematerapi, moduler A - D, som innefattar gestaltande tekniker....

Bokrea

Ni som ännu inte köpt boken om ”Den Gemensamma Spelplanen – för ett gott arbetsliv” kan beställa den direkt...