Cecilia Anelod

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Cecilia Anelod

Cecilia Anelod
Konsult
070-558 75 98

Fil mag i pedagogik, organisationskonsult och handledare med inriktning på psykosociala delen av arbetslivet. Hon har grundutbildning inom psykoterapi (systemisk, dynamisk och kbt) samt vidareutbildad inom existentiell psykologi. Hon har dessutom spetskompetens inom lösningsfokuserat arbetssätt, kommunikation och pedagogik. Cecilias mångsidighet kan dessutom illustreras med att hon bland annat är certifierad som Lösningsfokuserad utbildare, handledare och terapeut. Hon är superhandledare inom psykosocialt arbete, Mindfulness Practitioner och kursledare för Sorge-, förlustbearbetning samt specialutbildningar inom MI, Signs of Safety, krispsykologi, konfliktdiagnos och konfliktbehandling.

Under de senare åren har Cecilia förkovrat sig i AEDP, schematerapi, narrativ praktik, gestaltmetodik och konkreta, kreativa och visuella metoder för handledning och samtal. Metoderna är olika sätt att arbeta relationellt och med känslor samt det som är friskt hos grupper och individer.

Förmågan att omsätta sin mångsidiga och kvalificerade teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet är en av Cecilias stora styrkor. Med humor och värme fångar hon deltagarnas intresse och engagemang. Det finns tydlighet och struktur i Cecilias roll som pedagog och handledare, utan att hon ger avkall på lekfullhet och improvisation. Hon har dessutom en förmåga att möta deltagarna där de är och stödja dem i att använda sina nya kunskaper i sitt dagliga arbete.