DGS

Den Gemensamma Spelplanen®

DGS

Den Gemensamma Spelplanen®

FÖR ETT GOTT ARBETSLIV

Nu finns en omarbetad upplaga av boken ”Den Gemensamma Spelplanen – för ett gott arbetsliv” tillgänglig.

Är alla i din arbetsgrupp på plan? Eller sitter någon kvar i omklädningsrummet? Arbetar du tillsammans med någon som hela tiden springer offside? Och var finns målet?

Hur skapar man en arbetsmiljö där man tar tillvara på alla de resurser som finns, arbetar effektivt mot uppsatta mål, har ett fungerande samarbete och en god kommunikation på alla nivåer?

Vi har använt oss av tankar och teorier från idrottens värld, för att utforma en unik modell för dig som vill vara med att skapa ett gott arbetsliv. Det är en modell som alla arbetsgrupper och verksamheter kan använda för att skapa trygghet och effektivitet. Även om du inte alls är intresserad av fotboll kommer du snart att förstå symbolspråket och de metaforer som boken innehåller. I boken förmedlas dessutom praktiska verktyg och metoder för att skapa din egen fungerande spelplan i vardagen. Som chef och ledare har du ett utmärkt stöd i vardagen för att utveckla effektivitet och arbetsglädje.

Vår unika modell Den Gemensamma Spelplanen® bygger på forskning, kliniskt prövade teorier kopplat till våra egna erfarenheter. Genom ett stort antal föreläsningar och utvecklingsuppdrag har modellen rönt stor uppskattning från så gott som samtliga de tusentals medarbetare och ledare som lärt känna ”Den Gemensamma Spelplanen”.

Kommentarer om boken:

”väldigt lättläst och gör det så begripligt vad som är viktigt för att ha det bra på jobbet”

”jag gillar inte fotboll, men den gemensamma spelplanen och sidlinjerna gillar jag”

”ett utmärkt verktyg i min roll som ledare. Lätt att använda i olika sammanhang”

”en bok som alla ledare borde läsa, ja, alla andra i arbetslivet också, för den delen!”

Arbetslivet – en fotbollsmatch – Dalarnas Tidningar

Hur ofta gör man hög på jobbet – Radio Dalarna

Författarna

Cecilia Anelod

Fil mag i pedagogik, organisationskonsult och handledare med spetskompetens inom lösningsfokuserat arbetssätt, kommunikation och pedagogik. Hon har grundutbildning inom psykoterapi (systemisk, dynamisk, kognitiv och kbt) samt vidareutbildad inom existentiell psykologi. Cecilias mångsidighet kan dessutom illustreras med att hon bland annat är certifierad som Lösningsfokuserad Coach, Mindfulness Practitioner och kursledare för Sorgebearbetning samt specialutbildningar inom Signs of Safety, krispsykologi, konfliktdiagnos och konfliktbehandling. Hon är dessutom ledamot i styrelsen för Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete.

Sylwe Anelod Olsson

Organisationskonsult, skribent och utbildad inom integrativ terapi med spetskompetens inom projekt, ledarskap och personlig utveckling. Han har utvecklat modellen om Den Gemensamma Spelplanen genom praktisk användning utifrån aktuell forskning och teorier.

Författarna Cecilia Anelod och Sylwe Anelod Olsson.

Den Gemensamma Spelplanen®

EN ARBETSMODELL FÖR ATT UTVECKLA ETT GOTT ARBETSLIV

Den Gemensamma Spelplanen® är en konkret metod för att utveckla effektivitet och arbetsglädje. Den kan användas av arbets-, projekt-, lednings-, samverkansgrupper och/eller andra former av grupper. Metoden är också användbar som ett effektivt ledningsinstrument.

Innehållet i metoden bygger på aktuell litteratur, forskning och praktisk tillämpning inom ämnen som arbetsliv, ledarskap, arbetsmiljö, kommunikation, psykologi etc. Ramar för metoden och slutsatser kopplade till olika teoribildningar har utvecklats av Cecilia Anelod och Sylwe Anelod Olsson.

Vad och hur?
För att göra ett gott jobb behöver alla i en arbetsgrupp veta vad man skall göra: ha kunskap om vilka förutsättningar och förväntningar som finns. Det är också av betydelse att var och en vet hur man skall göra det: ha en gemensam syn på hur man skall samarbeta och kommunicera. Detta är ramarna för att nå resultat och känna glädje i arbetet.

Vad handlar om resurser och mål medan hur handlar om samarbete och kommunikation. Dessa fyra perspektiv (sidlinjer) ramar in det som vi har kallat Den Gemensamma Spelplanen®.

Krita spelplanen
Genom att undersöka styrkor och utvecklingsområden inom varje sidlinje ökar medvetenheten om hur spelplanen ser ut. Det uppmuntrar till delaktighet och ansvar för sin och gruppens arbetssituation. Genom överenskommelser och handlingsplaner blir det tydligt vad som krävs för en fortsatt utveckling av gruppen och dess arbete. Tryggheten i arbetet stärks och bidrar till ett klimat som uppmuntrar till initiativ och kreativitet.

Gemensamt språk
Kopplingen till fotboll lyfter blicken i synen på sin egen och gruppens process. Även den som inte är fotbollsintresserad förstår innehållet i olika uttrycksformer. ”Att inte spela på plan”, målar upp en odramatisk bild som är lättare att hantera än ”att inte göra sitt jobb”. När arbetsgrupper har kritat sin spelplan får man tillgång till enklare metoder att kommunicera.

Mer om Den Gemensamma Spelplanen®
Vill du läsa mer om metoden så beskrivs den i boken ”Den Gemensamma Spelplanen – för ett gott arbetsliv”.

Beställ boken

Du kan beställa boken ”Den Gemensamma Spelplanen – för ett gott arbetsliv” direkt av oss. Den kostar 200 kronor inklusive frakt och moms. Sänd oss ett mail med leverans- och faktureringsuppgifter samt hur många böcker du önskar köpa.

Du kan också  kontakta oss om du vill veta mera om Den Gemensamma Spelplanen.