AEDP

Cecilia har gått en fortsättnings utbildning i AEDP. Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas. Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bl a anknytningsteori, affektteori, interpersonell neurobiologi, transformationsteorier och affektiv neurovetenskap. En form som både kan användas i individuella samtal och i handledning.

Schematerapi

Under föregående år har Cecilia genomgått certifieringsutbildningen (ISST) i Schematerapi, moduler A – D, som innefattar gestaltande tekniker.

Schematerapi har en gränsöverskridande karaktär med rötter både i psykodynamisk psykoterapi och KBT. Den är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat objektrelationsteori, gestaltterapi och anknytningsteori.

Bokrea

Ni som ännu inte köpt boken om ”Den Gemensamma Spelplanen – för ett gott arbetsliv” kan beställa den direkt av oss. Boken är slut på förlaget, men vi har ett antal exemplar kvar som vi säljer till rabatterat pris: 150 kronor + frakt.

Den Gemensamma Spelplanen©

Vi har skapat och utvecklat arbetsmodellen Den Gemensamma Spelplanen©. Den visar på de faktorer som är avgörande för ett gott arbetsliv. Modellen är lätt att ta till sig och vi har använt den genom åren i arbetet med hundratals arbetsgrupper och organisationer.

Boken ”Den Gemensamma Spelplanen för ett gott arbetsliv” beskriver modellen ingående och innehåller dessutom användbara övningar för er som vill krita er gemensamma spelplan!