AEDP

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

AEDP

Cecilia har gått en fortsättnings utbildning i AEDP. Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, är en upplevelsebaserad, relationell psykoterapiform där det friska och förändringsbara i människan betonas. Terapimodellen grundades av Ph. D. Diana Fosha, New York och är idag spridd världen över. AEDP har sin teoretiska grund i bl a anknytningsteori, affektteori, interpersonell neurobiologi, transformationsteorier och affektiv neurovetenskap. En form som både kan användas i individuella samtal och i handledning.