Schematerapi

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Schematerapi

Under föregående år har Cecilia genomgått certifieringsutbildningen (ISST) i Schematerapi, moduler A – D, som innefattar gestaltande tekniker.

Schematerapi har en gränsöverskridande karaktär med rötter både i psykodynamisk psykoterapi och KBT. Den är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi med influenser från bland annat objektrelationsteori, gestaltterapi och anknytningsteori.