Den Gemensamma Spelplanen©

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Den Gemensamma Spelplanen©

Vi har skapat och utvecklat arbetsmodellen Den Gemensamma Spelplanen©. Den visar på de faktorer som är avgörande för ett gott arbetsliv. Modellen är lätt att ta till sig och vi har använt den genom åren i arbetet med hundratals arbetsgrupper och organisationer.

Boken ”Den Gemensamma Spelplanen för ett gott arbetsliv” beskriver modellen ingående och innehåller dessutom användbara övningar för er som vill krita er gemensamma spelplan!