Kreativa metoder

Ett gott arbetsliv – Anelod Utveckling

Kreativa metoder

Cecilia har under våren genomgått utbildningen ”Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling”. Genom kursen kommer hon att få tillgång till metoder som kommer åt annan kunskap bortom orden. Spännande!